Hoppa till innehåll

Minst tre fjärdedelar av landets regioner kommer att gå samman och upphandla inhyrningen av vårdpersonal, rapporterar Läkartidningen. Kompetensföretagen ser positivt på en kommande upphandling. Ordförande Eva Domanders hoppas att det för med sig ett tätare samarbete med landets regioner för att lösa utmaningar i vårdens kompetensförsörjning. Auktoriserade vårdbemanningsföretag bör även blir en hygienfaktor i den offentliga upphandlingen.

— Vi tror att det finns goda förutsättningar att genomföra en bra nationell upphandling av vårdbemanningstjänster. Därför välkomnar vi att den processen dras igång av flera regioner tillsammans med SKR. Vårdtjänstleverantörerna vill bidra till att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning i vården, säger Eva Domanders.

Sveriges regioner har som mål att få bättre kontroll på upphandling och kostnader för inhyrd vårdpersonal, och har diskuterat ett sammangående för att uppnå detta. För att kunna genomföra projektet skulle 15 av landets 21 regioner ha svarat ja den 30 november. Tre fjärdedelar har tackat ja, och några avvaktar.

Tätare samarbete för att lösa utmaningar i vårdens kompetensförsörjning

Kompetensföretagen har länge eftersökt samarbete med SKR kring en planerad kompetensförsörjning som möter vårdbehovet, och vill delta i dialogen kring utformandet.

Vårdtjänstleverantörerna vill bidra till att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning i vården

Kompetensföretagens medlemsföretag är en strategisk HR-partner som skapar hållbara kompetensförsörjningslösningar där de saknas. Med tätare dialog mellan regioner och vårdbemanningsföretag blir möjligheterna ännu bättre.

— Vi vet att dialogen med branschen är en viktig del i processen med att skapa en bra upphandling och goda avtal. Våra företag har i allra högsta grad kunskap om vad som fungerar väl i avtalen. Därför hoppas vi att vi får tillfälle att utveckla upphandlingen tillsammans med regionerna, säger Eva Domanders.

Viktigt med auktoriserade vårdbemanningsföretag

Den nationella processamordnaren hos SKR, Helena Svensson, uppger att de vill bli en tydligare och starkare beställare. De vill minimera förekomsten av direktupphandlingar och undvika att konkurrera med varandra om hyrpersonal. Även detta är en utveckling som Kompetensföretagen är i rätt riktning. Allt handlar om att få vårdpersonal att komma till platsen och då styr priserna och andra villkor detta.

— Om myndigheterna väljer att fastställa priserna i upphandlingen så är differentierade priser i glesbygd jämfört med storstad att föredra, tillsammans med att dela upp landet i exempelvis sex delar. Med större förutseende och fokus på kvalitet kommer upphandlingarna att kunna bli ännu bättre. Och förhoppningsvis kommer regionerna att se vikten av att upphandla auktoriserade företag som ger konsulterna möjlighet att välja en arbetsgivare med kollektivavtal, säger Eva Domanders.