Hoppa till innehåll

Genom att runda normativt tänk vill Rebecka Fihn förändra den mansdominerade motorbranschen. Sedan 2021 är hon vd för auktoriserade bemannings- och rekryteringsföretaget Autorekrytering, och ser möjligheten att locka fler kvinnor. Bemanningsbranschen handlar om kompetensförsörjning, liksom den potential enskilda personer har. Men att öka mångfalden är inget självändamål.

-Alla bör vid det här laget veta att både mångfald och jämlikhet är två grundstenar till ett lyckat innovationsarbete. Det ger bättre förståelse för kunders behov och fler perspektiv och infallsvinklar leder till framgång. Framför allt leder en ökad jämställdhet till ett inkluderande företag dit talanger vill söka sig . Det är avgörande för dagens kunskapsintensiva företag, säger Rebecka Fihn.

Hur gör man för att locka kvinnor till en så pass mansdominerad bransch?

-Vi behöver stärka bilden av branschen som en attraktiv och modern bransch för att locka en ny generation och öka jämställdheten i en annars mansdominerad bransch. Vi behöver fler kvinnliga förebilder som vågar träda fram.

Alla bör vid det här laget veta att både mångfald och jämlikhet är två grundstenar till ett lyckat innovationsarbete

Avgörande för utvecklingen att förändra den mansdominerade motorbranschen

Du säger i en annan intervju att det är viktigt att bygga team bestående av människor med olika bakgrunder och förmågor. Hur märker du att kvinnor gör skillnad i motorbranschen?

-Dels för att olika medarbetare bidrar till en ökad förståelse för kundens behov, dels för att ett inkluderande företag lockar till sig nytänkande talanger. Det är därför enligt mig helt avgörande för branschens utveckling att fler kvinnor börjar ta plats och forma branschen.

Möter behovet av kompetens i branschen

En ny rapport från Transportföretagen visar att det under de kommande tre åren finns behov av att anställa 6 800​ personer inom motorbranschen. Transportföretagen uppger att det är den högsta siffran som uppmätt sedan mätningen startade. Rebecka säger att Autorekrytering jobbar för att möta det behovet; varje år utbildar och coachar de ett stort gäng unga killar och tjejer, och många får därigenom sitt första jobb.

Vi behöver fler kvinnliga förebilder som vågar träda fram

– Vad gäller vår däckutbildning så är vi mäkta stolt över detta engagemang. I en bransch som få vill ge sig in i så har vi valt att varje år ge cirka 700 personer möjligheten till att få gå vår utbildning, där de också blir certifierade i däckskifte. Många får sitt första jobb via oss och kan därför få en fot och referens vidare i arbetslivet, säger Rebecka Fihn.

Konsulterna i fokus

Rebecka Fihn har inte tvekat inför tidigare utmaningar. Rebecka har bland annat bott och jobbat utomlands, studerat fem år på universitet och hunnit arbeta både kommunalt och i start-up världen. Sedan 2017 har hon befunnit sig i kompetensbranschen, först inom rekrytering och nu i bemanningsbranschen. Medarbetarna är bemanningsbranschen viktigaste tillgång, och att de mår bra är viktigt för Rebecka Fihn.

-I en allt mer svårrekryterad vardag blir det allt viktigare att värna om de resurser vi har därför kommer våra konsulter stå i fokus under kommande år.