Hoppa till innehåll

Liksom för alla andra är arbetsmiljöintroduktion av konsulter en viktig och ansvarsfull uppgift. Bemanningsföretag och kundföretag har där ett gemensamt och delat ansvar. För att göra arbetsmiljön så trygg och säker som möjligt är det därför viktigt att veta vem som har ansvar för vad. Det kräver ett gott samarbete och dialog mellan kund- och bemanningsföretag före, under och efter konsultens uppdrag. En bra introduktion gör att nya medarbetare känner sig välkomna på arbetsplatsen, kan komma igång snabbare – framförallt på ett säkert sätt. Här kan du läsa expertens fem tips för lyckad arbetsmiljöintroduktion av konsulter. 

Konsultchefens ansvar 

Konsultchefer behöver bland annat ha kunskap om arbetsplatsen, att arbetsuppgifterna är riskbedömda och försäkra sig om att konsulten får en bra introduktion. Konsultchefen ska också ha regelbunden kontakt med konsulten för att stötta och följa upp i arbetet. Det är också konsultchefen eller bemanningsföretagets uppgift att anmäla eventuella allvarliga tillbud, arbetsolyckor och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Kundföretagets ansvar 

När konsulten väl är på plats är det kundföretagets uppgift att se till att konsulten får en genomgång av arbetsmiljö. Konsulten måste känna till risker och säkerhetsföreskrifter för att kunna jobba under trygga former. Det är också viktigt att konsulten får veta vem hen kan vända sig till hos kundföretaget vid frågor och funderingar kring hur arbetet ska utföras och frågor om arbetsmiljön. 

Fem tips för lyckad arbetsmiljöintroduktion av konsulter 

  1. Se till att det finns ett introduktionsprogram att följa- det är viktigt att genast få med konsulten! 
  2. Gå igenom arbetsmiljön; kund- och bemanningsföretaget delar på ansvaret. Konsultchefen gör en introduktion till nya uppdraget innan start, inhyraren går sen igenom mer specifikt gällande arbetsmiljö och säkerhet 
  3. Lyssna på konsulten! Hen kan se saker med nya ögon och bidra till att utveckla säkerhet och arbetsmiljö. 
  4. Stäm av och kom med feedback – det är svårt att göra rätt om en inte vet att en gör fel! 
  5. Ha även en öppen dialog med bemanningsföretaget, som har breda kunskaper i arbetsmiljöarbete 

Maria Morberg, arbetsmiljöexpert Almega