Hoppa till innehåll

Här hittar du exempel på beräkning av placeringstid för 24-månadersregeln. I exemplen utgår vi från att Bengtssons Målerifirma AB genom företaget Målarbemanning AB hyr in arbetstagaren Clea Rosenqvist. Cleas första arbetsdag på Bengtssons Målerifirma är den 1 mars 2023.

Exempel a, uppdrag som löper tills vidare

Clea Rosenqvist arbetar heltid. Uthyrningen och uppdraget löper tills vidare. Clea Rosenqvist är frånvarande på grund av semester under veckorna 28–32 varje sommar. Clea Rosenqvist är frånvarande på grund av sjukdom vid enstaka dagar.

Den 2 mars 2025 konstaterar Bengtssons Målerifirma att Clea har varit placerad hos bolaget i mer än 24 månader under den senaste 36-månadersperioden. Bengtssons Målerifirma måste nu bestämma sig för något av alternativen inom 24-månadersregeln, och väljer att betala ut ersättning motsvarande två månadslöner till Clea. När bruttoersättningen fastställs utgår Bengtssons Målerifirma från den senast kända GFL-nivån för uppdraget och betalar ut den som månadslön.

Exempel b, uppdrag vid enstaka dagar

Clea Rosenqvist studerar och arbetar extra enstaka dagar vid Bengtssons Målerifirma. Clea har ett så kallat ramavtal som innebär att hon enbart är anställd de dagar hon jobbar. Under månaderna juni-augusti arbetar Clea dock heltid vid Bengtssons Målerifirma.

För det fall Clea skulle komma upp i 721 placeringsdagar under en period om 36 månader ska hon erbjudas en tillsvidareanställning

Bengtssons Målerifirma håller koll på Cleas placeringstid. För sommarmånaderna räknas samtliga dagar från och med den 1 juni till och med den 31 augusti som placeringstid. Övriga arbetsdagar räknas var och en för sig.

För det fall Clea skulle komma upp i 721 placeringsdagar under en period om 36 månader ska hon erbjudas en tillsvidareanställning alternativt att Bengtssons Målerifirma betalar ut ersättning motsvarande två månadslöner.