Hoppa till innehåll

Hög aktivitetsnivå, god service och nära sina kunder är något som bemanningsbranschen har varit bra på, enligt Svenskt Kvalitetsindex, och den trenden håller i sig. Även i årets undersökning blir det klart godkända kundbetyg för bemanningsbranschen.

Kundnöjdhetsindex spänner mellan 0 och 100 i värde. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna. Kundnöjdheten för bemanningsbranschen ligger i år på 69,1. Det är en något lägre notering jämfört med 2021, som dock var en högsta notering sedan 2015. Branschen har generellt stabila kundbetyg, skillnaden mellan aktörerna är fortsatt liten, och stora som små aktörer får klart godkända betyg.

Service och snabb återkoppling viktigare än pris

I flera studier frågar Svenskt Kvalitetsindex vad som är viktigt vid val av leverantör. För bemanningsbranschens kunder kommer priset på femte plats, efter områden som service, utbud, återkoppling och rykte. Längst ned på listan kommer lokala kontor. Hälften av kunderna anger att man kan tänka sig en helt digital rekryteringsprocess och matchningen upplevs i stort lika bra vid användandet av digitalt verktyg som vid kontakt med en kontaktperson.

Behöver hjälp att attrahera rätt kandidater

Kundföretagens behov växlar. Vid den förra undersökningen från SKI efterfrågade kundföretagen stöd för att utveckla och behålla personal, nu ser de att de behöver hjälp att attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov i en osäker omvärld.

Kort om undersökningen

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007, genom att respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sitt bemanningsföretag. Datainsamlingen pågick under april och maj 2022 och totalt samlades 1 400 intervjuer in.