Hoppa till innehåll

Åkeribranschen är mycket mansdominerad. Nickes Åkeritjänst sticker därför ut då de enbart har en man, och resten kvinnor anställda som lastbilschaufförer i Jönköping. Företaget är en av de största aktörerna inom bemanning av lastbilschaufförer för åkerier inom Göteborgs- och Östergötlandsregionen. Nickes Åkeritjänst rekommenderar kvinnor att bli lastbilschaufförer – och kunderna håller med.

-Kvinnor är väldigt uppskattade i just lastbilsyrket. Det sägs ofta att vi kör mer försiktigt och det generar i mindre skador på fordon och gods. Jag tror att vi har fått in många kvinnor hos oss på grund av att vi är en så pass liten grupp än så länge, och det kan kännas tryggt för oss att hålla ihop. Vi är fortfarande en minoritet ute bland åkerierna. Därför är det extra roligt att vi är fler kvinnor än män hos oss, säger platschef Sanna Melvold.

Fördom att yrket är lätt

Det finns fördomar om yrket som lastbilschaufför. Sanna Melvold menar att den största fördomen är att yrket är lätt.

-Största fördomarna skulle jag nog vilja påstå är att många tror att det bara är att köra rakt fram från punkt A till punkt B. Det är ett relativt tufft yrke, med både pressade tidsscheman och tungt gods. Det krävs vilja om man ska jobba som lastbilschaufför, men har man den viljan så är det roligaste jobbet jag vet.

Alltid rätt person på rätt plats

Många har bilden av att man inom bemanningsbranschen blir utbokad på morgonen och åker till ett nytt ställe varje dag.

-Vi planerar vecka för vecka, och till 98% vet man vart man ska vara nästa vecka. Ibland får vi självklart förfrågningar dagen innan vid till exempel sjukdom och då försöker vi alltid lösa det. Vi håller en hög standard så kunderna får det förväntar sig. Vi tillsammans har en enormt stor kompetens, så rätt person hamnar på rätt plats. Det är riktigt kul att jobba inom bemanning, just för att man lär sig något nytt varje dag, säger Sanna Mevold.

Att växla mellan att köra för olika kunder är till fördel för både dem och chaufförerna.

-När vi är ute och kör hos kunderna så visar vi alla att personal från bemanning är minst lika kompetent som ordinarie, och det är inte det ”sämre” valet, en syn som många har haft tidigare på bemanning. Eftersom vi är ute och kör hos många olika åkerier, samlar vi på oss massor av kunskap. Det leder till att vi ibland har större kompetens än andra chaufförer som är på en och samma arbetsplats.

Viktigt med auktorisation

Nickes Åkeritjänst är auktoriserat, det vill säga att de har Kompetensföretagens kvalitetsstämpel. Sanna Melvold talar varmt om auktorisationen och anser att den är viktig.

-Vi har valt att auktorisera oss för att visa att vi är ett seriöst bemanningsföretag, att vi har rätt lön och kollektivavtal. Att det sker en årlig granskning känns är bra och viktigt. Då bevisar vi att vi står för det vi säger – att vi aktivt väljer att bli auktoriserade och därmed granskade. Det är enormt viktigt för oss att vi har personal som trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats.

Sanna Mevold rekommenderar kvinnor att bli lastbilschaufförer

Det saknas lastbilschaufförer i Sverige idag och att få fler kvinnor att söka sig till yrket är viktigt. Vad skulle man säga till kvinnor som är nyfikna på yrket men inte vågar ta steget?

-Du träffar massor av olika människor, ser nya städer, nya utmaningar och så mycket lärdom.  Som jag nämnde tidigare så är kvinnor väldigt uppskattade. Är man sugen på att jobba som lastbilschaufför så tycker jag man ska satsa! Det är det bästa valet jag har gjort inom min yrkeskarriär, avslutar Sanna Melvold.

Företag: Nickes Åkeritjänst AB
Verksamhet: Bemanning
Vanligaste tjänsterna:  Lastbilschaufförer, terminalarbetare
Närvaro:  Huvudkontor i Göteborg. Lokalkontor i Jönköping, Norrköping och inom kort i Södertälje.
Antal anställda: Cirka 75