Hoppa till innehåll

Kompetensbranschen erbjuder en mängd olika tjänster. Bemanning är fortfarande den mest populära tjänsten, men omställning och rekrytering ökar snabbt. Det blir allt vanligare att uppdragsgivare använder sig av lösningar på personalfrågor som kombinerar de tre tjänsterna: uthyrning, rekrytering och omställning.

1. Bemanningslösningar

Kunder har flera skäl till inhyrning. En variant är volyminhyrning. Det finns många fördelar med att kunna hantera variationer i efterfrågan på företagets tjänster eller varor genom att anpassa personalstyrkan, såväl volym- som kompetensmässigt.

Alla verksamheter är utsatta för variationer på olika sätt. Inom vården kan det handla om att kapa vårdköer, på chokladfabriken om att packa extra mycket inför julen. På vilket sätt är din verksamhet utsatt för fluktuationer? Över dagen, över veckan, över månaden, över året? Andra fördelar med inhyrd personal är att man gör fasta kostnader till rörliga och att man inte har kostnader för sjukskrivningar och rehabiliteringar. Faktiskt inga indirekta personalkostnader över huvud taget.

Alla verksamheter är utsatta för variationer på olika sätt

En annan variant är strategisk inhyrning. Dina kunder blir alltmer krävande, det vill säga efterfrågan utvecklas ständigt. Patienter kräver allt mer avancerad vård även lokalt, bilköparen vill ha mer service, restaurangbesökaren kräver hög kvalitet och bättre service. För att möta dina kunders avancerade efterfrågan och krav måste de tjänster eller varor du erbjuder utvecklas. Då är det effektivt att hyra in den högt specialiserade aluminiumsvetsaren, revisorn, kallskänkan eller juristen. Förutom dessa efterfrågebaserade skäl till personalinhyrning, finns det naturligtvis också utbudsbaserade orsaker.

  • För det första är mängden personer som finns tillgängliga för uthyrning i dag mångfalt större än för bara tio år sedan. Ungefär 2  procent av Sveriges arbetsföra befolkning arbetade 2022 för ett av våra medlems­företag och cirka 106 600 personer var helårsanställda
  • För det andra har bemanningsbranschen avancerat högre upp i förädlingskedjan. Utbudet av bemanningskonsulter är alltså såväl kvantitativt som kvalitativt mycket större i dag och innefattar allt från plåtslagare, hjärnkirurger, tolkar och jurister till vd:ar. Eller 100 personer för att dela ut reklamtidningar.

2. Rekryteringslösningar

Rekryteringar kostar mycket, både i tid och i pengar. En felaktig rekrytering kostar ännu mer och gör så över lång tid. Många kundföretag har inte utrymme för att investera tid och pengar i rekrytering.

Rekryteringsföretag kan ofta hitta personal som ett kundföretag inte hittar själva tack vare tillgången till en stor bank av medarbetare och presumtiva medarbetare. Ett rekryteringsföretag har ofta redan passande kandidater att rekommendera, plus referenskunder för dessa. Dessutom ökar möjligheten till ett objektivt urval vilket skapar utrymme för mer mångfald bland kandidaterna.

Rekryteringar kostar mycket, både i tid och i pengar

Med ett rekryteringsföretag vid din sida sker rekryteringsprocessen parallellt med att du fortsätter med din kärnverksamhet. Detta gör att rekryteringsprocessen inte innebär avbrott som påverkar intäkter negativt.

3. Omställningslösningar

Förr eller senare infinner sig en lågkonjunktur eller en fas då dina tjänster och varor inte efterfrågas i lika stor utsträckning som tidigare. Då blir ofta personalneddragningar aktuella. Med professionellt omställningsstöd säkrar du att din personal får nya jobb på ett smidigt sätt, samtidigt som du slipper allt krångel förknippat med att bedriva avvecklingsprocesser.