Hoppa till innehåll

Behöver Sverige bemanningsbranschen? Det ska en panel av namnkunniga personer borra i utifrån ett flertal undersökningar under ett seminarium i Almedalen.

Det har gått trettio år sedan arbetsförmedlande avreglerades, och tjugo år sedan dåvarande förbundet Bemanningsföretagen bildades. Bemanningsbranschen är idag en etablerad del av den svenska modellen, med kollektivavtal och branschens egen kvalitetsstämpel i form av auktorisation. Kollektivavtal och auktorisation är de två vanligaste orsakerna till medlemskap i Kompetensföretagen. Företagen vill hålla en hög standard, följa arbetsmarknadens spelregler och bidra till utvecklingen av en väl fungerande arbetsmarknad.  

Skulle fler begränsningar och förbud gagna svenska företag, arbetstillfällen och dem som idag jobbar i branschen?

I och med LAS-reformen infördes en tidsbegränsning för inhyrning i uthyrningslagen. Trots att IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä sagt att det svenska bemanningsavtalet förmodligen är det bästa i världen, finns röster för fler begränsningar och till och med förbud.

Behöver Sverige bemanningsbranschen?

I Almedalen kommer Demoskop att presentera resultat från undersökningar som kopplar till frågan; de konsult- och attitydundersökningar och den politikerpanel som de gjort på uppdrag av Kompetensföretagen, tillsammans med siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel. I tidigare undersökningar har resultaten pekat i positiv riktning för bemanningsbranschen. Majoriteten av konsulterna rekommenderar sina jobb, ser att det leder till kompetensutveckling och vidare på arbetsmarknaden. De företag som hyr in anser att det är viktigt för verksamheten att kunna göra det för att upprätthålla produktion och inte belasta sina tillsvidareanställda medarbetare. Svenskt Näringslivs senast rekryteringsenkät visade att tre av tio rekryteringsförsök misslyckades under 2021. Efter användandet av informella kontakter var de som använt sig av bemannings- eller rekryteringsföretag mest nöjda med sina resultat.

Skulle fler begränsningar och förbud gagna svenska företag, arbetstillfällen och dem som idag jobbar i branschen? Det ska panelen försöka svara på:

  • Teresa Carvalho, vice ordförande, Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna
  • Jesper Hedin utredare kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna
  • Johan Lindholm, Förbundsordförande, Byggnads
  • Patric Palm, Managing Director, Manpower Enterprise
  • Oliver Rosengren riksdagsledamot (M)
  • Veronica Rörsgård, vd Lernia
  • Irene Wennemo generaldirektör Medlingsinstitutet