Hoppa till innehåll
Förbundet erbjuder dagligen medlemmarna stöd och rådgivning i deras roller som arbetsgivare och Sveriges kompetensförsörjare. Dessutom arbetar Kompetens­företagen för medlems­företagens möjligheter att verka och utvecklas, och därtill att synliggöra deras bidrag till arbetsmarknad, individ och samhälle. 

Vid verksamhetsårets slut hade förbundet 930 medlems­företag med tillsammans över 72 000 årsanställda. Enligt den senaste medlems­undersökningen är kollektivavtal och auktorisationen fortfarande de starkaste argumenten för medlemskap.

Branschens omsättningssiffror fortsatte öka, och under 2022 uppgick Kompetens­företagens medlemmars totala omsättning till uppskattningsvis 49.9 miljarder kronor.

Några av de frågor som Kompetens­företagen har ägnat sig åt under verksamhetsåret är Arbetsförmedlingens reform, vårdbemanning och en ökad närvaro i Bryssel och EU-frågor som rör branschen. Det har också genomförts ett flertal möten med riksdagspolitiker för att påvisa kompetens­branschens betydelse.

Vi kunde under 2022 till vår glädje återigen genomföra vår branschdag ”live”, vilket var efterlängtat av många! Tyvärr fick vi däremot, som många andra, ställa in vårt engagemang i Almedalen.  

Genom engagemanget i den internationella medlems­organisationen World Employment Confederation Europe, WEC, har vi haft fokus och bevakning på internationella händelser och regleringar.  

Givetvis har förbundets fokus även legat på att hjälpa medlems­företagen i sin vardag.

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medlems­företag i landet. Att som förbundsdirektör representera en av arbetsmarknadens viktigaste branscher är ett betydelsefullt och glädjande jobb. Jag är stolt över alla de insatser som görs varje dag, utan er skulle Sverige stå stilla!  

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör  

Siffror från verksamhetsåret

  • Styrelsen har hållit 9 möten
  • Auktorisationsnämnden har hållit 9 möten
  • Kompetens­företagen har nämnts i media 212 gånger
  • Leverantörsforum med Arbetsförmedlingen träffas cirka 4 ggr/år
  • Övriga nätverk möts tre till fyra gånger per år eller vid behov

Året som gått, månad för månad