Hoppa till innehåll

5 april publiceras som en del av Kompetensföretagens jubileumsspecial en nyhet om när  auktorisation för rekryteringsföretag infördes.

11 april delas fortsättningen på internationella branschorganisationens Social Impact Report, om hur global kompetensbrist yttrar sig.

13 april träffar Kompetensföretagen Malin Sjöberg Högrell, Liberalerna, region Uppsala.

13 april träffar Kompetensföretagen Emelie Orring, Moderaterna, region Uppsala.

17 april sammanträder auktorisationsnämnden.

18 april träffar Kompetensföretagen Irene Svenonius, Moderaterna, oppositionsborgarråd, region Stockholm.

18 april träffades nätverket Omställningsgruppen.

18 april tillträder Fredric Skälstad som näringspolitisk chef.

19 april möter bland andra förbundsdirektör Patrik Eidfelt träffade arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson, riksdagsledamot Ann-Christine From Utterstedt och politisk sekreterare Sofie Bergqvist (alla SD) med budskapet att kompetensbranschen löser problemen på den svenska arbetsmarknaden!

25 april kan Kompetensföretagen meddela att auktoriserade företag får tio procents rabatt på företagsförsäkringar hos Söderberg&Partners.

25 april kommer också Årsrapporten 2022, som visar på ökad omsättning och fler jobb i kompetensbranschen.

28 april tecknas avtal med alla LO-förbund för 40 000 bemanningskonsulter.