Verksamhetsberättelse 2020

Kompetensföretagens verksamhetsberättelse för år 2020 finns nu tillgänglig med ett urval av de aktiviteter som skett under året.

Bland annat kan du läsa om hur Kompetensföretagen jobbade med att bemanningsföretag skulle inkluderas i korttidsstöden för coronapandemin och hur vi fått arbeta digitalt för att genomföra webbinarier och möten. Antalet medlemmar ökade under året, från 721 till 787, och att omsättningen för året sjönk trots detta. Du kan också läsa om vår mediala synlighet under året, och mer därtill i vår verksamhetsberättelse för 2020.

Trevlig läsning!