Verksamhetsberättelse 2020

Kompetensföretagens verksamhetsberättelse för år 2020 finns nu tillgänglig med ett urval av de aktiviteter som skett under året.

Trevlig läsning!