Vår verksamhet

Förbundet erbjuder dagligen medlemmarna stöd och rådgivning i deras roller som arbetsgivare och Sveriges kompetensförsörjare. Dessutom arbetar Kompetens­företagen för medlems­företagens möjligheter att verka och utvecklas, och därtill att synliggöra deras bidrag till arbetsmarknad, individ och samhälle. 

 

Några av de frågor som Kompetens­företagen har ägnat sig åt under verksamhetsåret är Arbetsförmedlingens reform, LAS-reformen och frågan om karens på vårdområdet. Ett stort glädjeämne var att antalet medlems­företag med 6,8 procent, från 775 till 828.  

Även branschens omsättningssiffror började gå upp under året, och kom tillbaka på samma nivåer som innan coronapandemin. Det visar på vilket behov som finns av stöttning från medlems­företagen på den svenska arbetsmarknaden.

Siffror från verksamhetsåret

  • Styrelsen har hållit 8 möten
  • Auktorisationsnämnden har hållit 9 möten
  • Kompetens­företagen har nämnts i media 127  gånger
  • Kompetens­företagen har funnit som avsändare på 10 debattartiklar

Här är ytterligare axplock av verksamhetsåret:

Vi kunde till vår glädje genomföra vår branschdag ”live”, vilket var efterlängtat av många! Tyvärr fick vi däremot, som många andra, ställa in vårt engagemang i såväl Järvaveckan som Almedalen.  

Genom engagemanget i den internationella medlems­organisationen World Employment Confederation Europe, WEC, har vi haft fokus och bevakning på internationella händelser och regleringar.  

Givetvis har förbundets fokus även legat på att hjälpa medlems­företagen i sin vardag. Mer än 4 000 kontakter har medlemmarna sökt 2021 för stöttning i arbetsgivarfrågor. Det innebär att elva medlemmar varje dag, året runt, har fått hjälp av våra experter att lösa sina problem. 

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medlems­företag i landet. Att som förbundsdirektör representera en av arbetsmarknadens viktigaste branscher är ett betydelsefullt och glädjande jobb. Jag är stolt över alla de insatser som görs varje dag, utan er skulle Sverige stå stilla!  

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör