Arbetsmiljö

Ingen ska behöva skada sig på jobbet. Konsulter ska ha samma goda arbetsmiljö som övriga medarbetare. Ansvaret för arbetsmiljön är gemensamt och delas av det uthyrande företaget och kund­företaget – ett ansvar som inte kan förhandlas bort.

Systematiskt arbete

Arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt, och syftet är att skapa metoder som säkerställer att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls.

Vid eventuella olyckor ska kund­företaget meddela detta till bemannings­företaget, som i sin tur har skyldighet att anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön berör alla anställda på en arbetsplats, eventuella risker hotar såväl konsulter som andra anställda.

Arbetsmiljöansvaret är gemensamt för bemannings­företaget och kund­företaget –  och det är ett ansvar som inte kan förhandlas bort. Inom det gemensamma arbetsmiljöansvaret ingår speciella ansvarsområden där båda parter måste samverka för att konsulterna ska ha en säker arbetsmiljö – innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Här kan du ladda ner ett informationsmaterial som vi tagit fram i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Checklistor

Som en del i att stötta våra medlemmar har vi tillsammans med Prevent utvecklat checklistor som ska hjälpa till i strävan efter att göra konsulternas arbetsmiljö så god och säker som möjligt. Du kan även hitta checklistor och informationsmaterial på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljö för dig som medlem

På Kompetens­företagen har vi en arbetsmiljögrupp med fokus på arbetsmiljö och som syftar till att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och nyheter på arbetsmiljöområdet. Målet är att sprida goda exempel och kunskaper om arbetsmiljöarbete inom branschen och främja på så sätt ett systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Kompetens­företagen, medverkar arbetsmiljöexperter från Almega. Medlemmar i nätverket är HR- eller arbetsmiljöexperter på våra medlems­företag.

Som medlem kan du även vända dig för rådgivning och fördjupning på Arbetsgivarguiden.

Frågor och svar