Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö

Det står i lagen att alla ska ha en god arbetsmiljö, det är en självklarhet. Bemannings­företagen har dessutom ett stort intresse av att konsulterna är friska och trivs på jobbet. Utan konsulter har bemannings­företagen ingen verksamhet. Arbetsmiljön är därför en av de viktigaste prioriteringar för medlems­företagen. Vem har då arbetsmiljöansvar för konsulter?

Gemensamt och delat arbetsmiljöansvar

Bemannings­företaget och kund­företaget har ett gemensamt och delat arbetsmiljöansvar för konsulten. Konsultchefer behöver bland annat ha kunskap om arbetsplatsen, att arbetsuppgifterna är riskbedömda och att konsulten får en bra introduktion. På plats är det kund­företagets uppgift att se till att konsulten får en genomgång av sin arbetsmiljö för att kunna jobba under trygga former. Det kräver ett gott samarbete och dialog mellan kund- och bemannings­företag före, under och efter konsultens uppdrag.

Bemanningsföretagets ansvar

  • Att det görs en riskbedömning av arbetsuppgifterna som ska utföras av konsult.
  • Att det ges en god introduktion på arbetsplatsen
  • Att konsulten har det bra under arbetstiden
  • Ha regelbunden kontakt med konsulten, stötta och följa upp arbetet
  • Anmäla allvarliga tillbud och arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

Kundföretagets ansvar

  • Ge en bra introduktion till arbetsplatsen
  • Instruera om arbetsuppgifterna
  • Informera om arbetsmiljörisker och hur en ska skydda sig
  • Informera om vem en ska vända sig till om en behöver hjälp och stöd i sitt arbete

Checklistor för god arbetsmiljö

För att göra konsulternas arbetsmiljö så god och säker som möjligt har vi tillsammans med Prevent utvecklat checklistor för både kund- och bemannings­företag.

Det finns även checklistor och informationsmaterial på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Systematiskt arbete

Arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt. Det innebär att arbetsgivare, anställda och skyddsombud kartlägger och motverkar eventuella risker för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsmiljön berör alla anställda, och eventuella risker hotar såväl konsulter som andra anställda. 

Arbetsmiljö för dig som medlem

Vi håller kurser i arbetsmiljö och alla auktoriserade medlemmar får också  en särskild utbildning. På Kompetens­företagen har vi också en arbetsmiljögrupp med fokus på arbetsmiljö och som syftar till att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och nyheter på arbetsmiljöområdet. Målet är att sprida goda exempel och kunskaper om arbetsmiljöarbete inom branschen och främja på så sätt ett systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Kompetens­företagen, medverkar arbetsmiljöexperter från Almega. Medlemmar i nätverket är HR- eller arbetsmiljöexperter på våra medlems­företag.

Kontaktperson: Johan Huldt
Här kan du ladda ner ett informationsmaterial som vi tagit fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, och här rapporten Samverkan för säkrare arbetsplatser.

AKTUELLT INOM ARBETSMILJÖ