Hoppa till innehåll

Medarbetarna är avgörande för medlemsföretagens verksamhet. Därför är också arbetsmiljö och arbetsmiljöintroduktion viktiga utvecklingsområden för kompetensbranschen. Kompetensföretagen ingår i en arbetsgrupp som samarbetar med Prevent för att stärka upp arbetet med arbetsmiljö och säkerhetsrisker. Syftet är att utveckla material som ska vara enkelt att använda på arbetsplatserna och säkra en god arbetsmiljöintroduktion. Kompetensföretagens roll i arbetsgruppen är att säkerställa att materialet även innefattar konsulter på ett bra sätt. 

– För att öka säkerheten på arbetsplatserna krävs det samarbete, ständig dialog, och utveckling av verktyg och arbetssätt.  Att vi jobbar tillsammans över sektorsgränserna och med fackförbunden är viktigt för att åstadkomma så trygga arbetsplatser som möjligt – för alla, säger Axel Hammarén, arbetsrättsjurist på Kompetensföretagen.  

Brett och konkret material 

Det nya materialet är inriktat på arbetsmiljö och säkerhetsarbete, och ska användas vid arbetsmiljöintroduktionen.

– Många olyckor händer för att man inte har tillräcklig kännedom om arbetet. Därför är det viktigt att vi parter samverkar för att ta fram bra material som förenklar det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Då kan vi också minska onödiga olyckor, säger Angelika Lang, ombudsman Arbetslivsenheten på IF Metall. 

Arbetsmiljöintroduktion sker oftare 

Den traditionella synen på introduktion har handlat om unga som startar sin första anställning. Med en förändrad arbetsmarknad och behovet av livslångt lärande ser förutsättningarna annorlunda ut. Under ett långt arbetsliv kommer man att behöva många goda introduktioner, vid till exempel praktik, nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro. Det kan också handla om byte av bransch eller att vara ny i det svenska arbetslivet. 

Viktigt med dialog och involvering 

I bemanningsbranschen är ansvaret för arbetsmiljön delat mellan kund- och bemanningsföretag.  Även den enskilde arbetstagaren har ett ansvar för sin egen och andras säkerhet, vilket bland annat innebär att följa regler och instruktioner. Dialog och involvering är därför oerhört viktigt för att säkra arbetsmiljön. En viktig del i arbetsgruppens uppdrag var därför att bestämma hur kommande projekt ska involvera slutanvändarna. Andra aspekter att väga in var ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i prioriteringar av produkter och målgrupper. 

Om projektet
IPA, Industrins partsgemensamma arbetsmiljögrupp, brukar utse arbetsgrupper för att påverka och fatta beslut om studier och kommande utvecklingsprojekt på arbetsmiljöområdet, ofta tillsammans med Prevent. Ett område för utveckling under 2021 var introduktion och säkerhetskultur. Parterna på LO-avtalet för bemanning, Kompetensföretagen och LO-förbunden, hade motsvarande planer. Därför beslutade IPA att bjuda in Kompetensföretagen tillsammans med LO-förbunden i arbetet. I den arbetsgrupp som formerades ingår IF Metall, Livsmedelsföretagen, Kompetensföretagen, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen.