Hoppa till innehåll

Alla medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö utan risk för sexuella trakasserier. Men för inhyrd personal kan det finnas en osäkerhet om vem som är ansvarig för att förebygga problemen, och vad som ska göras om något händer. Nu samarbetar arbetsmarknadens parter för att med hjälp av Prevents informationsmaterial höja kunskapsnivån bland arbetsgivare, chefer och skyddsombud.

–När problemen inte adresseras på arbetsplatsen, riskerar de att bli större över tid, säger Lena Skärhult, projektledare på Prevent.

Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och ska hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön.

I samband med förra årets avtalsförhandlingar kom flera förbund inom Svenskt Näringsliv överens med sitt LO-förbund om gemensamma satsningar på arbetsmiljöfrågor. Ett område som Kompetensföretagen och LO enades om att arbeta med var sexuella trakasserier i samband med in – och uthyrning av personal. Projektgruppen består av Kompetensföretagen, Prevent, samt IF Metall, Byggnads, Handels och Transport för de 14 LO-förbunden.

Färdigt informationsmaterial hos Prevent

Som stöd för företagens arbete mot sexuella trakasserier erbjuder Prevent ett omfattande och kostnadsfritt informationsmaterial på sin webbplats. Här finns en enkät för att kartlägga nuläget, checklistor med riktlinjer, och policydokument för det förebyggande arbetet, tillsammans med handlingsplaner vid misstänkta fall.

Projektgruppen har också tagit fram tre korta filmer som man avser att använda i en gemensam kommunikationsinsats för att belysa ämnet ytterligare samt höja medvetandet hos chefer, skyddsombud och arbetsgivare. Filmerna och informationsmaterialet tar avstamp i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.