Hoppa till innehåll
Rapporter

Samverkan för säkrare arbetsplatser 2015 till 2016

    Kapitel

Kompetensföretagen har en viktig roll i förbättringsarbetet med arbetsmiljö. I yrkesgrupper som alltid präglats av höga skadetal jobbar numera en stor andel konsulter, och inom kompetensbranschen finns numera betydande erfarenhet av att systematiskt förebygga olyckor på dessa förhållandevis riskfyllda arbetsplatser. Ett led i att minska skadorna är att bättre förstå de skademönster som föreligger.

Denna rapport är en insats i den riktningen. Förhoppningen är att resultaten
öppnar upp för dialog och effektivare arbetsmiljöarbete.