Hoppa till innehåll

Att byta jobb är en stor sak för en individ och en viktig investering för företaget. För att kunna arbeta tryggt och säkert är det viktigt med en bra introduktion. Arbetsmarknadens parter inom industrin har tillsammans med Prevent tagit fram en guide för den som ska planera och genomföra en introduktion.

Guiden är ett stöd för arbetsgivare som ska planera och genomföra en introduktion. I guiden finns punkter som är bra att tänka på före, under och efter introduktionen. Den tar även upp situationer för in- och uthyrd personal. Att lära sig nya arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner kan ta tid. Den som är ny ska inte behöva känna press att lära sig allt på en gång. Under introduktionen är det därför viktigt att avsätta tid för repetition och frågor.

Fokusera på det viktigaste först och portionera ut resten

Maria Morberg, Almega

– Risken är att man trycker in för mycket information på en gång. Fokusera på det viktigaste först och portionera ut resten. En bra och genomtänkt introduktion är oerhört viktig på många sätt och det här kan vara ett sätt att inspirera till att se över sina introduktioner, säger Maria Morberg på Almega.

Guiden är kostnadsfri och finns på Prevents webbplats.

Gemensamt och delat ansvar för konsulter

Bemanningsföretag och kundföretag har ett gemensamt och delat ansvar för arbetsmiljön. För att göra arbetsmiljön så trygg och säker som möjligt är det därför viktigt att veta vem som har ansvar för vad. Det kräver ett gott samarbete och dialog mellan kund- och bemanningsföretag före, under och efter konsultens uppdrag. En bra introduktion gör att nya medarbetare känner sig välkomna på arbetsplatsen, kan komma i gång snabbare – framförallt på ett säkert sätt. Läs gärna också expertens fem tips för lyckad arbetsmiljöintroduktion av konsulter.

Prevents goda råd för arbetsmiljöintroduktion
Att lära sig arbetsuppgifter, säkerhetsrutiner och komma in i gemenskapen behöver få ta tid.
Introduktionsperioden är en stressfaktor i sig. Tänk på att kraven ska vara rimliga.
Se till att den som är ny inte behöver känna press att lära sig allt på en gång. Avsätt tid för repetition och frågor.
En bra introduktion är grunden för en säker och trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa.
De organisatoriska och sociala frågorna är extra viktiga den första tiden. De påverkar både trivsel och säkerhet och kan vara avgörande för att vilja fortsätta sin anställning.
En väl förberedd introduktion minskar risken för ökad arbetsbelastning hos övriga anställda.

Foto: Prevent