Hoppa till innehåll

Du kanske har hört att systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för en god arbetsmiljö. Men vad innebär det egentligen?

Arbetsmiljöarbetet är oerhört viktigt. Ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete. I Arbetsmiljölagen (AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den gäller för alla arbetsgivare, och alla förhållanden i arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att ett arbete är systematiskt innebär att det följer vissa, återkommande rutiner. Arbetsmiljöverket ställer upp ett antal punkter för just arbetsmiljö. Man ska:

  • Undersöka arbetsmiljön
  • Utreda ohälsa, olyckor och tillbud.
  • Bedöma om riskerna är allvarliga eller inte
  • Åtgärda riskerna
  • Skriv en handlingsplan
  • Kontrollera åtgärderna

I grunden behövs en arbetsmiljöpolicy. Risker ska sedan fortlöpande och kontinuerligt undersökas, riskbedömas , åtgärdas  och kontrolleras.  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dessutom följas upp årligen. Då kan man se vad som behöver förbättras i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Delat ansvar för konsulter

När det kommer till konsulter är ansvaret för arbetsmiljön gemensamt och delat mellan bemannings- och kundföretag under uppdraget. Bemanningsföretaget har till exempel ansvar för att riskbedöma och -introducera arbetsuppgifterna, och kundföretaget ska se till att konsulten får en bra arbetsmiljöintroduktion. Även här behövs såklart en systematik. Till hjälp för det finns till exempel Prevents checklistor för både in- och uthyrande företag.

Vill du få praktisk hjälp för systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöverket har ett startpaket du kan fördjupa dig i, och Prevent har en mängd checklistor och enkäter för arbetsmiljöarbetet.