Hoppa till innehåll

STOM – Stöd och matchning

Stöd och matchning (STOM) var ett valfrihetssystem som inleddes 2014 av Arbetsförmedlingen. STOM ersattes med Rusta och matcha under 2021.

Så fungerade STOM

Stöd och matchning var indelad i fyra olika spår när det gäller deltagarens tid i aktivitet och ersättning till leverantören. Arbetsförmedlingen avgjorde vilket spår som var lämpligt för varje deltagare. Sedan valde den arbetssökande  stöd från de leverantörer som fanns i regionen.

De fick tillgång till STOM

Tjänsten var till för arbetssökande som av Arbetsförmedlingen bedömdes stå långt från arbetsmarknaden.

Så fungerade ersättningen till leverantörerna

Ersättningen till de fristående leverantörerna i STOM var dels en fast dagersättning och dels en resultatersättning. Ersättningen var olika stor beroende av vilket spår deltagaren befann sig i.