Hoppa till innehåll

Arbetsförmedlingens reform

År 2019 inleddes en reform av Arbetsförmedlingen. Syftet var att hjälpa fler människor i arbete genom förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Fristående leverantörer, många av dem auktoriserade kompetens­företag, stöttar arbetssökande genom rustande och matchande åtgärder. Detta sker i ett valfrihetssystem där  de arbetssökande själva välja leverantör. För att underlätta i valet av leverantör finns ett ratingsystem.

Utöver valfrihetssystemet finns ett flertal kontrakt inom arbetsmarknads­utbildning och andra stödinsatser. Dessa tjänster är upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Sedan 1990-talets början har arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken öppnats upp för etablering av fristående leverantörer. Arbetsförmedlingen har blivit konkurrensutsatt och allt mer tjänster köps in av fristående leverantörer som upphandlas eller konkurrerar med varandra i valfrihetssystem. Avregleringarna på arbetsmarknaden har medfört att matchnings- och utbildningsbranscherna blivit en naturlig och betydande del av den privata tjänstesektorn.

Reformen av Arbetsförmedlingen har alla möjligheter att lyckas tack vare den erfarenhet och kompetens som finns hos de många matchnings- och utbildnings­företagen.