Om Arbetsförmedlingens reform

År 2021 ska Arbetsförmedlingen vara reformerad enligt Januariöverens­kommelsen. Syftet är att hjälpa fler människor i arbete genom förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Fristående leverantörer, många av dem auktoriserade kompetens­företag, ska utföra de arbetsmarknadspolitiska insatserna i ett valfrihetssystem. Där kan de arbetssökande själva välja leverantör, med hjälp av ett ratingsystem. Utöver valfrihetssystemet finns ett flertal kontrakt inom arbetsmarknads­utbildning och andra stödinsatser. Dessa tjänster är upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Sedan 1990-talets början har arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken öppnats upp för etablering av fristående leverantörer. Arbetsförmedlingen har blivit konkurrensutsatt och allt mer tjänster köps in av fristående leverantörer som upphandlas eller konkurrerar med varandra i valfrihetssystem. Avregleringarna på arbetsmarknaden har medfört att matchnings- och utbildningsbranscherna blivit en naturlig och betydande del av den privata tjänstesektorn.

Den kommande reformen har alla möjligheter att lyckas tack vare den erfarenhet och kompetens som finns hos de många matchnings- och utbildnings­företagen.

Hur går reformen framåt?

I maj 2021 planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten i ytterligare 53 kommuner. Då sägs avtalen med leverantörer av Stöd och matchning (STOM) upp. Nästa förändring sker i september 2021 då 101 kommuner går över från STOM till KROM, Rusta och matcha. Vid det läget kommer 80 procent av tjänsterna ligga i KROM. Det sista steget i reformen sker i december 2021 då de sista 104 kommunerna övergår till KROM.