Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som görs av den offentliga sektorn kallas för offentlig upphandling och regleras av särskilda lagar och regler. Regelverket ska säkerställa att den offentliga sektorn behandlar företag lika och att skattemedel används på rätt sätt. Kompetensföretagen verkar på olika sätt för att förbättra processen och dialogen mellan medlemmarna och de upphandlande myndigheterna.