Hoppa till innehåll

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, upplever offentliga upphandlingar som såpass krångliga att de väljer att avstå, skriver debattörer från flera branschorgansationer.

Offentlig upphandling är av strategisk betydelse för samhället. Genom offentlig upphandling kan offentlig sektor köpa varor och tjänster från marknaden. Väl genomförda upphandlingar förbättrar samhällsservicen, bidrar till ett sunt användande av skattemedel och skapar nytta för medborgarna. Därför är det olyckligt att många företag, inte minst inom tjänstesektorn, upplever offentliga upphandlingar som såpass krångliga att de väljer att avstå.

Almegas undersökning ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling” från 2021 visar att stort prisfokus, tidskrävande formalia och irrelevanta krav är de främsta orsakerna till att tjänsteföretag inte deltar i offentlig upphandling, trots att offentlig sektor är en naturlig kund. Offentlig sektor riskerar därmed att gå miste om intressanta anbud, vilket motverkar tanken att genom konkurrensen på marknaden få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar.

Bland de av våra medlemmar som deltar i offentliga upphandlingar upplever många att en stark prispress sker på bekostnad av kvaliteten. En del tjänsteföretag vittnar om uppdrag som inte går att utföra utan att bryta mot regelverk eller kontraktsåtaganden – och att de därför avstår. Givetvis ska priset ha betydelse vid offentliga inköp, men det handlar om ”rätt kvalitet till rätt pris”.

Men med väl fungerade upphandlingar finns det bara vinnare

Kravställandet kritiseras också av många anbudslämnande tjänsteföretag i dag. Kraven kan vara inaktuella, sakna koppling till det som upphandlas, bryta mot branschstandarder eller vara alltför långtgående för sitt syfte. För att den upphandlande organisationens behov ska tillgodoses och leverantörerna ska kunna lämna ändamålsenliga anbud krävs genomtänkta upphandlingar och relevanta krav som går att följa upp.

Dessvärre är uppföljningen av upphandlade kontrakt ofta bristfällig. Därför krävs nya modeller som säkerställer leveransernas genomförande och kvalitet. Upphandlande organisationer måste också skaffa sig kunskap på branschnivå om de förutsättningar som gäller för leverans. Här är lösningen en förberedande dialog med aktörerna på marknaden. För att kunna genomföra ett bra upphandlings- och uppföljningsarbete krävs ändamålsenliga organisationer som ges tillräckliga resurser.

Den 27 september är det dags för Almegas Upphandlingsdag. Då träffas upphandlande organisationer, politiker, leverantörer med fler, för att diskutera offentliga upphandlingar av tjänster. Vi hoppas att denna dag kan bli ett avstamp för en bättre offentlig upphandling.

För att offentlig sektor ska bli en intressant affärspartner för fler tjänsteföretag måste många pusselbitar falla på plats. Men med väl fungerade upphandlingar finns det bara vinnare.

Ulrica Dyrke
Näringspolitisk expert offentlig upphandling, Almega

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen

Ari Kouvonen
Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen

Helena Dahlberg
Förbundsjurist, Innovationsföretagen

Stefan Holm
Upphandlingsexpert, Kompetensföretagen

Richard Orgård
Förbundsdirektör, Säkerhetsföretagen

Frida Faxborn
Näringspolitisk expert, Techsverige

Johan Winsborn
Sakkunnig, Utbildningsföretagen

Johan Lahne
Näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Debattartikeln publicerades på Dagens samhälles webbplats 21 september 2023.