Hoppa till innehåll

Regeringen har tillsatt en utredning för att förenkla upphandlingsreglerna (SOU 2018:44). Många av Kompetensföretagens medlemsföretag vill vara med och konkurrera om offentliga kontrakt men de hindras många gånger av byråkratiska regler och komplicerade processer. Därför är det bra att utredningen nu går igenom vilka delar i lagstiftningen som kan tas bort.

Utredningen har även lagt förslag om att det ska kosta att få en upphandling prövad i domstol. Det vill säga ett hinder för de företag som vill få en upphandling prövad i domstol. Förslaget kommer främst att drabba de minsta företagen, men även domstolen som kommer få en ökad administrativ börda. För de medelstora och de stora företagen kommer inte kostnaden att vara ett tillräckligt hinder.

För att ytterligare hindra företagen från att driva överprövningar i domstol föreslår utredningen att hela kostnad ska kunna läggas på den förlorande parten i målet. Detta kommer med stor säkerhet att minska på överprövningsmålen men det kommer innebära hinder för alla. Vi vill att myndigheterna blir bättre på dialog och att de vågar driva innovation även i sina processer. Men om myndigheterna skulle riskera att få ökade kostnader blir det troligen mindre av dialog och fler lägsta pris-upphandlingar.

Istället för att skapa hinder i lagstiftningen borde regeringen se till så att myndigheterna blir ännu bättre på att genomföra sina upphandlingar. Det finns nämligen flera goda exempel som visar att när dialogen fungerar väl så minskar även överprövningarna.