Avtalsrörelse

Generella lösningar för löner och arbetstider fungerade för den gamla sortens fabrik, men de fungerar inte för tjänstesamhället. Vi behöver lösningar som utgår från det enskilda företaget och den enskilde medarbetarens perspektiv.