Hoppa till innehåll

Ett fackförbund som varslat om konflikt kan bara bestämma över sina egna medlemmar. Medarbetare som är med i annat förbund eller inte alls organiserade arbetar som vanligt eller kan hävda neutralitetsrätt.

Vid en konflikt som handlar om övertidsblockad, nyanställningsblockad eller arbetsnedläggelse, gäller stridsåtgärden för de medarbetare som är anslutna till det fackförbund som har varslat om stridsåtgärd.

De medarbetare som inte är medlem i den organisation som varslat om stridsåtgärd omfattas inte av stridsåtgärden och ska alltså fortsätta arbeta som vanligt.

De medarbetare som inte är med i facket alls, det vill säga oorganiserad, och som arbetar på det avtalsområde som berörs av konflikten har rätt att vara neutral. De betyder att medarbetare kan hänvisa till neutralitetsrätten, och därmed inte behöver utföra arbete som omfattas av det varsel som lagts. Detta får ingen arbetsrättslig konsekvens för anställningsförhållandet, men den som vill använda sin neutralitetsrätt måste begära tjänstledigt, utan lön.

Läs mer om regler och termer på arbetsmarknaden på avtalsrörelsen.nu