Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen omfattas inte av några varsel i den pågående avtalsrörelsen. Avtalet med samtliga LO-förbund är tecknat, och förhandlingar pågår på andra avtalsområden.

Däremot finns det varsel som rör medlemsföretagens kundföretag.

Vid fler eventuella varsel som rör medlemsföretagens kundföretag kommer listan att fyllas på.

Det gäller för inhyrda vid varsel

Vad gäller då för inhyrda på en arbetsplats om strejk utbryter? En facklig organisation kan bara beordra sina egna medlemmar att delta i konflikt. Det innebär att det bara är medlemmarna i det fackförbund som varslat som ska strejka. De som omfattas av ett annat kollektivavtal deltar inte i konflikten och ska fortsätta att arbeta som vanligt. De som jobbar som inhyrda omfattas alltså inte av en strejk.

Oorganiserade deltar inte heller i konflikten och ska också fortsätta att arbeta som vanligt. De har dock rätt att förhålla sig neutrala, ställa sig vid sidan om och inte ”blanda sig i” den pågående konflikten. Oorganiserade som inte avser att arbeta under konflikten får ansöka om tjänsteledighet med hänvisning till sin neutralitetsrätt. Under konflikttiden görs då löneavdrag.

Du som vill läsa mer om hur det funkar under avtalsrörelsen olika skeenden kan göra det på avtalsrörelsen.nu