Hoppa till innehåll

Ett konfliktvarsel ska överlämnas till motparten sju arbetsdagar innan konflikten bryter ut. De sju dagarna mellan varsel och konflikt planerar arbetsgivarna, så långt som möjligt, för att förbereda sig och minska effekterna för både företaget och tredje man, bland annat genom att undersöka vilka som tänker delta i konflikten eller ej. Våra fackliga motparter hävdar att detta inte är tillåtet. Men vad gäller egentligen? Hur vet arbetsgivaren vilka som kommer att delta i konflikten?  

Det är bara de som är medlemmar i det fackförbund som varslat om konflikt som ska delta om den bryter ut. Medlemmar i andra fackförbund eller oorganiserade deltar inte i konflikten och ska också fortsätta att arbeta som vanligt. De som inte är fackmedlemmar har dock rätt att förhålla sig neutrala och ställa sig vid sidan om den pågående konflikten genom att ansöka om tjänstledighet med hänvisning till sin neutralitetsrätt. Under konflikttiden görs då löneavdrag.

Det är bara de som är medlemmar i det fackförbund som varslat om konflikt som ska delta om den bryter ut

Det är viktigt för arbetsgivaren att veta vilka som kommer att delta i konflikten, inte bara för att kunna planera arbetet utan också för att kunna betala ut löner och kunna fullgöra övriga skyldigheter som arbetsgivare. Arbetsgivarna måste helt enkelt veta anledningen till att medarbetare inte är på arbetet. Deltar de i konflikt, är de tjänstlediga, sjuka eller är de borta av någon annan anledning?

Ett påstående från facket sida om att detta skulle vara otillåtet är helt fel. 

Om ditt företag drabbas av konflikten eller om du har några frågor som medlem kan du höra av dig till Almegas konfliktjour som du når via Arbetsgivarguiden.se.