Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen inom Almega har idag tecknat nytt Bemanningsavtal för arbetare med samtliga LO-förbund. Avtalet gäller bemanning och sträcker sig över 24 månader med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

– Vi har, tillsammans med våra fackliga motparter, haft resultatinriktade förhandlingar och nu tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket. Det säger Johan Huldt som är förhandlingschef på Kompetensföretagen.

Avtalen innebär bland annat ett förenklat administrativt förfarande vid nyanställningar samt ett partsarbete kring det delade arbetsmiljöansvaret.

-Bemanningsbranschen är avgörande för kompetensförsörjningen i Sverige på både kort och lång sikt, därför är det oerhört glädjande att vi kunnat teckna avtal i konstruktiv anda, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen.

Det tidigare kollektivavtalet för bemanning löpte ut den 30 april 2023 och det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

Kollektivavtalet berör drygt 41 000 årsanställda medarbetare vid cirka 660 företag.