Hoppa till innehåll

Här kan du läsa mer om bemanningsavtalet och konflikt – och att kollektivavtalet är en garanti för goda villkor.

Har bemanningsanställda sämre villkor än ordinarie medarbetare?

Nej, medarbetare inom bemanningsbranschen omfattas av likvärdiga regler om semesterrätt, pensionsvillkor, arbetstider etc som de flesta på svensk arbetsmarknad. Bemanningsföretag inom Kompetensföretagen har kollektivavtal som reglerar detta.

Hur sätts lönerna för bemanningsanställda som omfattas av LO-avtalet?

Inom LO-avtalet för bemanningsbranschen sätts lönerna som ett genomsnitt av lönenivån för de avtal som redan finns hos kunden där man jobbar. För många innebär det en högre lön än de haft om de varit ordinarie medarbetare.

Vad kan arbetsgivaren göra innan konflikten bryter ut?  

Arbetsgivarens planering och arbete under varselperioden inriktas på att, så långt som möjligt, minska effekterna av den kommande strejken för företaget och tredje man.  

Hur vet arbetsgivaren vilka som kommer att delta i konflikten?  

Arbetsgivaren har rätt att ta reda på vilka som har för avsikt att delta i konflikten eller använda sin neutralitetsrätt för att kunna förbereda sig inför en eventuell konflikt och för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal. 

Får man samla in uppgifter på vem som tänker delta i konflikten?  

Arbetsgivaren har rätt att förbereda sig inför en eventuell konflikt för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal. Ett påstående från facket sida om att detta skulle utgöra brott mot ”grundlagen” och ”åsiktsregistrering” är helt fel. 

Om facket uppmanat sina medlemmar att inte svara på frågan om de tänker delta i konflikt eller ej, får arbetsgivaren, för att få en uppfattning om omfattningen av den kommande strejken, använda sig av underlag t.ex. från senaste lönerevision (eller eventuella andra färskare listor) eller löneavdrag för medlemskap i facket som underlag för planering.   

Vilka omfattas av konflikt?  

En facklig organisation kan bara beordra sina egna medlemmar att delta i konflikt. Det innebär att det bara är medlemmarna i det fackförbund som varslat som ska strejka. De som omfattas av ett annat kollektivavtal deltar inte i konflikten och ska fortsätta att arbeta som vanligt. Oorganiserade deltar inte heller i konflikten och ska också fortsätta att arbeta som vanligt. De har dock rätt att förhålla sig neutrala, ställa sig vid sidan om och inte ”blanda sig i” den pågående konflikten. Oorganiserade som inte avser att arbeta under konflikten får ansöka om tjänsteledighet med hänvisning till sin neutralitetsrätt. Under konflikttiden görs då löneavdrag. 

For an English version, please read here