Neutralitet vid konflikt hos kund­företag

I det fall en strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt utbryter hos ett kundföretag så gäller en neutralitetsprincip för den bemanningspersonal som hyrs in från våra medlemsföretag. Neutraliteten innebär att bemanningsföretaget så långt som möjligt ska agera så att det vare sig förstärker eller lindrar effekten av den pågående konflikten. I praktiken betyder det att medlemsföretagen varken ska bidra till att minska eller utöka omfattningen av bemanningen på grund av det lagda varslet. Neutralitetsprincipen finns både i Kompetensföretagens etiska regler och i vårt avtal med LO-förbunden.