Hoppa till innehåll

Om parterna inte kommer överens i förhandlingarna under avtalsrörelsen kan endera parten säga upp avtalet och varsla om konflikt. Då gäller neutralitetsprincipen för bemanningsföretag.

De medarbetare som inte är medlem i den organisation som varslat om stridsåtgärd omfattas inte av stridsåtgärden. De ska alltså fortsätta arbeta som vanligt. Neutraliteten innebär dock att bemanningsföretaget så långt som möjligt ska agera så att det vare sig förstärker eller lindrar effekten av konflikten. I praktiken betyder det att medlemsföretagen varken ska bidra till att minska eller utöka omfattningen av bemanningen på grund av det lagda varslet. Neutralitetsprincipen finns både i Kompetensföretagens etiska regler och i vårt avtal med LO-förbunden.

Läs mer om konflikter på arbetsmarknaden på avtalsrörelsen.nu