Hoppa till innehåll

Vad händer efter anställningserbjudande enligt 24-månadersregeln? Om konsulten erbjuds och tackar ja till ett anställningserbjudande hos kundföretaget så upphör anställningen hos det uthyrande företaget när anställningen hos kundföretaget tillträds, utan särskild åtgärd. Konsulten behöver alltså inte säga upp anställningen, och har inte heller någon uppsägningstid hos det uthyrande företaget. 

Även om erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen för 24 månader överskridits behöver inte tillträdesdagen för anställningen ske direkt. Startdatumet för erbjudandet om anställning hos kunden kan vara senare, men inom en rimlig tid.

Nej till anställningserbjudande enligt 24-månadersregeln

Om konsulten tackar nej till erbjudandet, har kundföretaget gjort det som krävs enligt uthyrningslagen. Konsulten behöver inte erbjudas anställning igen, oavsett om hen fortsätter att arbeta hos kundföretaget eller senare hyrs ut igen till samma kundföretag. Konsultens anställning hos bemanningsföretaget påverkas inte heller om konsulten tackar nej till erbjudandet.

Detsamma gäller om kundföretaget väljer att betala ersättning till konsulten – då kan hen fortsätta att hyras ut till samma kundföretag, oavsett driftsenhet, utan tidsgräns.