Hoppa till innehåll

Att beräkna placeringstid inom 24-månadersregeln på rätt sätt är viktigt. Behovet av att räkna placeringstid på det som du kan läsa om här, uppstod i samband med LAS-reformen. Då infördes den så kallade 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Regeln innebär att när en uthyrd medarbetare arbetat på samma driftsenhet* i sammanlagt mer än 24 månader under 36 månader, ska kundföretaget erbjuda hen en tillsvidareanställning.

Beräkningen av placeringstid handlar alltså om hur kundföretag ska kunna hålla reda på hur länge någon varit inhyrd. Att det är kundföretaget som ska hålla reda på beräkningen står i uthyrningslagen. 

Först och främst är det den tid som en inhyrd arbetstagare utför arbete hos ett kundföretag som ska räknas som placeringstid

För att alla ska beräkna placeringstiden på samma sätt, har Svenskt Näringsliv, LO och PTK:s Huvudavtalsnämnd skapat tillämpningsregler. De gäller vid beräkning för både arbetare och tjänstemän.

Tillämpningsregler: Så här beräknas placeringstid inom 24-månadersregeln

Först och främst är det den tid som en inhyrd arbetstagare utför arbete hos ett kundföretag som ska räknas som placeringstid.

Om inhyrningen är tillfällig, till exempel då en arbetstagare hyrs in för enstaka dagar, vecka för vecka, räknas bara de arbetade dagarna som placeringstid.

Då en konsult arbetar löpande, på hel- eller deltid, ska man räkna placeringstid även under ledig tid som beror på arbetsschemat, eller vid giltig frånvaro. Giltig frånvaro är till exempel sjukdom, semester eller föräldraledighet. Under giltig frånvaro kan högst 35 sammanhängande dagar (5 veckor) tillgodoräknas vid varje frånvaroperiod.

För att placeringstid ska kunna räknas ska konsulten vara inhyrd hos ett kundföretag under den giltiga frånvaron. Det uthyrande företaget kan alltid besluta om att avsluta eller avboka en inhyrning i förtid, och då avbryts per automatik placeringstiden.

*Driftsenhet

Med driftsenhet menas varje del av ett företag som finns inom samma byggnad eller som finns inom ett och samma inhägnat område till exempel en fabrik, en butik eller en restaurang. Helt enkelt det som till vardags kallas arbetsplats.

Begreppet driftsenhet har ofta en geografisk avgränsning. I vissa fall, till exempel om arbetet inte är förlagt till någon specifik plats, kan driftsenheten knytas till den del av verksamheten som arbetet utgår ifrån eller där administrationen sker. Detta kan vara aktuellt för till exempel utesäljare eller resemontörer. Begreppet driftsenhet har samma definition som i lagen om anställningsskydd, LAS.