Hoppa till innehåll

Kompetensbranschen är flexibel, kostnadseffektiv och trygg lösning på företagens kompetensbehov. Den nya 24-månadersregeln i uthyrningslagen skapar hinder som riskerar att slå mot vårt lands tillväxt, skriver Patrik Eidfelt, Kompetensföretagens förbundsdirektör.

När jag träffar medlemsföretag är det ett samtalsämne som alltid dyker upp: den nya 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Regeln kom till som en del av LAS-överenskommelsen. Den innebär, något förenklat, att kundföretaget måste erbjuda en anställning eller en ersättning till en konsult efter två år. Det är ingen hemlighet att vi från Kompetensföretagen motsatte oss regeln, men den var fackets pris för nya spelregler på arbetsmarknaden.

Om ett halvår, i oktober 2024, blir det skarpt läge för branschen. Då har det gått två år sedan LAS-överenskommelsen. Jag förstår oron och osäkerheten hos många kund- och medlemsföretag. Det var därför vi genomförde en konferens på temat i slutet av förra veckan. Vi har samlat all information här och jag kan lova att Kompetensföretagen återkommer med mer utbildningsmaterial under året.

Kompetensbranschen är en viktig rekryteringsväg för näringslivet – i synnerhet för industin

Företag inom bemanning bidrar med flexibilitet och kompetens till arbetsmarknaden. En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att kompetensbranschen är en av de viktigaste rekryteringsvägarna för näringslivet. Det gäller särskilt industrin – och då i synnerhet för skogs- och gruvindustrin. Här är rekryterings- och bemanningsföretag till och med viktigare är jobbannonser och informella kontakter när företagen ska anställa nya medarbetare.

Regelkrånglet skapar hinder för en av företagens viktigaste rekryteringsvägar

Den typ av regelkrångel som 24-månadersregeln skapar blir därför ett slag mot kompetensförsörjningen. Och vad riskerar den leda till? Jo, att en viktig rekryteringsväg hindras. Företagen kan komma att sakna nyckelkompetenser på huvudkontoret eller medarbetare på fabriksgolvet. Det leder till att de inte kan utvecklas och expandera. Många tvingas tacka nej till order eller måste minska sin produktion.

Så även om 24-månadersregeln i uthyrningslagen är ett orosmoln i vår bransch, borde fler vara oroliga över alla hinder den skapar för företagens kompetensförsörjning och i förlängningen det svenska välståndet.