Hoppa till innehåll

1 oktober 2022 infördes den så kallade 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Den lagen har funnits sedan 2013 och reglerar några viktiga delar kring uthyrning av arbetskraft anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut. Den nya bestämmelsen finns i 12 §, och rör ansvar för inhyrande kundföretag. 

Alternativ när tid för 24-månadersregeln nås

Närmre innebär regeln att om en arbetstagare i ett bemanningsföretag har varit inhyrd hos ett och samma kundföretag och en och samma driftsenhet i 24 månader under en period av 36 månader, så ska kundföretaget erbjuda den inhyrda konsulten antingen

  • En tillsvidareanställning hos kundföretaget eller
  • Ersätta konsulten med två (eller i vissa fall) tre månadslöner.

Erbjudande om tillsvidareanställning, eller ersättning, ska lämnas senast en månad efter att skyldigheten har inträtt, vilket den gör månad 24.