Hoppa till innehåll

GFL – genomsnittligt förtjänstläge

Vad är GFL?

GFL, genomsnittligt förtjänstläge, är inskrivet i kollektiv­avtalet mellan Kompetens­företagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att kunna räkna ut lön vilken lön konsulten ska ha.

Förenklat kan man säga att det görs genom att räkna ut den genomsnittliga lönen för dem med jämförbara arbetsuppgifter hos kund­företaget. Kund­företaget har därför ansvar för att lämna korrekta uppgifter om lön hos den jämförbara gruppen till kompetens­företaget.

Grafik över vad som ingår och inte ingår i GFL

Det som ingår är lön, bonus (för tid upp till 12 månader), prestationslön, arbetstidsförkortning, skiftformstillägg, lönetillägg och delpension. Det som inte ingår är OB-ersättning, övertidsersättning, bonus (för tid längre än 12 månader) och vinstandelssystem.

GFL används på bemanningsavtalet för arbetare

Kortfattat ska kund­företaget identifiera vilka som gör samma arbetsuppgifter som den eller de konsulter som hyrs in. De utgör den jämförbara gruppen. Denna grupps genomsnittliga förtjänstläge används för att bestämma lönen för konsulterna.  Anställningstid, kompetens, erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är desamma. Ibland saknas en jämförbar grupp. Kontakta då kompetens­företaget om hur det genomsnittliga förtjänstläget ska fastställas.

alt=""

Har du koll på läget när det kommer till GFL? Testa dina kunskaper.

alt=""
Grafik över hur GFL räknas ut

Har du frågor om GFL?

Om du som medlems­företag har ytterligare frågor kan du ladda ner den här broschyren eller vända dig till någon av våra experter för att få svar.