GFL

Vad är GFL? GFL, genomsnittligt förtjänstläge, är inskrivet i kollektiv­avtalet mellan Kompetens­företagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att kunna räkna ut lön vilken lön konsulten ska ha. Förenklat kan man säga att det görs genom att räkna ut den genomsnittliga lönen för dem med jämförbara arbetsuppgifter hos kund­företaget. Kund­företaget har därför ansvar för att lämna korrekta uppgifter om lön hos den jämförbara gruppen till kompetens­företaget.

Vad är det då som ingår i GFL?
Kortfattat ser det ut enligt checklistorna på bilden.

GFL

 

GFL används på det så kallade arbetar­avtalet. Kortfattat ska kund­företaget identifiera vilka som gör samma arbetsuppgifter som den eller de konsulter som hyrs in. De utgör den jämförbara gruppen. Denna grupps genomsnittliga förtjänstläge används för att bestämma lönen för konsulterna.  Anställningstid, kompetens, erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är desamma. Ibland saknas en jämförbar grupp. Kontakta då kompetens­företaget om hur GFL ska fastställas. För dig som hyr in, eller själv är konsult, publiceras snart en uppdaterad folder om hur GFL fungerar.

Om du som medlems­företag har ytterligare frågor kan du vända dig till någon av våra experter för att få svar.