GFL

Vad är GFL? GFL, genomsnittligt förtjänstläge, är inskrivet i kollektiv­avtalet mellan Kompetens­företagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att fastställa lön vilken lön konsulten ska ha. För att kunna beräkna GFL måste kund­företaget tillhandahålla en del information om löneläget. Det är kund­företagets ansvar att lämna korrekta uppgifter till kompetens­företaget. För dig som kund är det därför bra att känna till hur GFL ska beräknas och fungerar.

Vad är det då som ingår i GFL?

Kortfattat ser det ut enligt checklistorna på bilden.

Tabeller över vad som ingår i GFL

 

För dig som hyr in konsulter finns en skrift som ger grundläggande kunskaper kring GLF. Kortfattat ska du  identifiera vilka konsulter hos
dig som gör samma arbetsuppgifter som de som du ska hyra in. Dessa utgör den jämförbara gruppen. Denna grupps genomsnittliga förtjänstläge
används för att bestämma lönen för konsulterna. Vem som ska ingå i den jämförbara gruppen bestäms utifrån arbetsuppgift. Anställningstid, kompetens,
erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är desamma. Ibland saknas en jämförbar grupp. Kontakta då kompetens­företaget om hur GFL ska fastställas.

Om du som medlems­företag har ytterligare frågor kan du vända dig till någon av våra experter för att få svar.