GFL

Vad är GFL? GFL, genomsnittligt förtjänstläge, är inskrivet i kollektiv­avtalet mellan Kompetens­företagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att fastställa lön vilken lön konsulten ska ha. För att kunna beräkna GFL måste kund­företaget tillhandahålla en del information om löneläget. Det är kund­företagets ansvar att lämna korrekta uppgifter till kompetens­företaget. För dig som kund är det därför bra att känna till hur GFL ska beräknas och fungerar.

Vad är det då som ingår i GFL?

Kortfattat ser det ut enligt checklistorna på bilden.

Tabeller över vad som ingår i GFL

 

GFL används på det så kallade arbetar­avtalet. För dig som hyr in, eller själv är konsult, finns en skrift som ger grundläggande kunskaper kring GFL. Kortfattat ska kund­företaget identifiera vilka som gör samma arbetsuppgifter som den eller de konsulter som hyrs in. De utgör den jämförbara gruppen. Denna grupps genomsnittliga förtjänstläge används för att bestämma lönen för konsulterna.  Anställningstid, kompetens, erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är desamma. Ibland saknas en jämförbar grupp. Kontakta då kompetens­företaget om hur GFL ska fastställas.

Om du som medlems­företag har ytterligare frågor kan du vända dig till någon av våra experter för att få svar.