Hoppa till innehåll

Omsättningen för Kompetensföretagens medlemsföretag visar återigen på positiva siffror, trots ett fortsatt ostadigt ekonomiskt omvärldsläge. Under det första kvartalet 2023 ligger tillväxten på 5,9 procent, jämfört med samma period 2022. Det innebär att omsättningen uppgår till 8,7 miljarder kronor.

Under första kvartalet 2023 ökade omsättningen i Omställning med 12,6 procent. Bemanning ökade med 6,2 procent från föregående år och Rekrytering minskade med 4,9 procent från föregående år. Tjänsteområdet Bemanning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Rekrytering på 3,6 procent följt av Omställning på 2,4 procent.

I vår Framtidsindikator svarar hela 53 procent att de tror att andra kvartalet i år kommer att utvecklas positivt

De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2023 var Industri & Tillverkning med 29 procent av omsättningen, Lager & Logistik med 21 procent av omsättningen samt IT och Administration & Service med 11 respektive 9 procent av omsättningen.

Kompetensbranschens positiva siffror för första kvartalet i år motsvarar den relativt starka arbetsmarknaden under perioden. I Almegas tjänsteindikator från mars förutsägs dock att tjänsteproduktionen kommer att minska över året. Men jag ställer hoppet till medlemsföretagens titt in i framtiden. I vår Framtidsindikator svarar hela 53 procent att de tror att andra kvartalet i år kommer att utvecklas positivt i jämförelse med första kvartalet. Ännu fler, 56 procent, har samma positiva syn på det kommande året.