Hoppa till innehåll

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag för årets andra kvartal visar på en positiv tillväxt med 0,8 procent jämfört med samma period 2022. I kronor innebär det 8,9 miljarder kronor, och i praktiken att medlemsföretagens betydelse för arbetsmarknaden är fortsatt stark. 

Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Mellansverige som minskade med 6,2 procent. Södra Sverige ökade med 0,5 procent och Västra Sverige minskade med 1,8 procent. Norra Sverige, Stockholm samt Södra Sverige var de regioner som uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2023.  

De till omsättningen största yrkesområdena under andra kvartalet 2023 var Industri & Tillverkning med 31 procent av omsättningen, Lager & Logistik med 23 procent av omsättningen samt IT och Administration & Service med 10 respektive 8 procent av omsättningen. 

Rörande utsikterna på ett års sikt ser 53 procent positivt på framtiden

Under andra kvartalet 2023 ökade omsättningen i Omställning med 7,0 procent. Bemanning ökade med 1,2 procent från föregående år och Rekrytering minskade med 11,0 procent från föregående år. Tjänsteområdet Bemanning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen.  

Sedan förra året får medlemsföretagen svara på hur de ser på framtiden på kort och lång sikt, och här ses en ökad optimism. Andelen som uppger att företaget kommer att gå mycket eller något bättre under det tredje kvartalet 2023 jämfört med det gångna kvartalet uppgår till 37 procent. I jämförelse tror 27 procent att det kommer att gå något eller mycket sämre. Rörande utsikterna på ett års sikt ser 53 procent positivt på framtiden. Betydligt färre än under förra kvartalet, endast 14 procent, uppger en negativ syn i det längre perspektivet.