Hoppa till innehåll

Den totala omsättningen i branschen under 2023 uppgick uppskattningsvis till 88,2 miljarder kronor.

Bland Kompetensföretagens 35 största medlemsföretag uppgick omsättningen till 34,3 miljarder kronor, en nedgång med 500 miljoner kronor (­1,4%) jämfört med 2022. Första och andra kvartalet visade positiva siffror och tillväxt, samtidigt som omsättningen minskade i det tredje och fjärde kvartalet. Detta var i linje med Almegas tjänsteindikator och följde den svenska konjunkturen i sin helhet.

Antalet årsanställda uppgick till 111 400 personer och antalet personer som passerade branschen i sin helhet var 183 500 personer. I fjol var motsvarande siffra 211 700 personer. För 2023 noteras en nedgång på 3,3% i antalet anställda i branschen, jämfört med att rikets totala sysselsättning minskade med 0,3%. Genom 2023 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet anställda i branschen kan vi bestämma penetrationsgraden till 2%. Denna siffra är troligtvis i underkant då SCB i antalet sysselsatta inte innefattar de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

183 500 personer hade någon gång under 2023 ett jobb i branschen

Riksbanken sänkte i maj 2024 styrräntan för första gången på åtta år. Inflationen väntas nå Riksbankens mål till sommaren, och styrräntan väntas sänkas några gånger under 2024. Arbetslösheten i riket är fortsatt bland de högsta i EU och förväntas stiga ytterligare innan botten är nådd. Under 2023 framgick det fortsatt att företagen ”hamstrar” personal i syfte att spara viktig kompetens och invänta bättre konjunktur. Fenomenet uppstod under pandemin då osäkerheten var stor om hur länge pandemin skulle pågå.

Om det var något som de två sista kvartalsrapporterna under 2023 vittnade om, trots sämre omsättning och konjunktur, är att medlemmarnas syn på framtiden förblir positiv på längre sikt. När konjunkturen vänder uppåt är branschen mer än redo att lösa kompetensförörsjningen för näringslivet och välfärden för att säkerställa att rätt person finns på rätt plats.