Hoppa till innehåll

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med ­4,8 procent under Q3 2023, jämfört med samma period 2022. Detta är i överensstämmelse med Almegas tjänsteindikator som i september förutspådde att produktionen skulle minska i årstakt även under årets tredje kvartalet. Ytterligare tecken på en svagare konjunktur i Kompetensföretagens kvartalsrapport är att rekrytering viker och att omställning förstärks något, i enlighet med efterfrågan på arbetsmarknaden.

Detta är i överensstämmelse med Almegas tjänsteindikator

Även om tjänsteområdet Bemanning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 95 procent av den totala omsättningen, så minskade området med 4,5 procent från motsvarande kvartal föregående år. Näst störst omsättningsandel har Rekrytering på 2,7 procent, trots en minskning med 16,4. Sedan följer det minsta området, Omställning på 2,4 procent. Där ökade omsättningen med 1,3 procent från Q3 2022.

De till omsättningen största yrkesområdena under Q3 2023 var fortsatt Industri & Tillverkning med 30 procent av omsättningen, Lager & Logistik med 25 procent av omsättningen samt IT och Administration & Service med 10 respektive 8 procent av omsättningen. I Stockholm, som hade den svagaste omsättningen av de geografiska områdena, minskade omsättningen på i stort sett alla yrkesområden. Denna situation delar Stockholm endast med Västsverige.