Hoppa till innehåll

Medlemsnätverk

Som medlem i Kompetens­företagen har du tillgång till olika medlemsnätverk som tar upp aktuella frågor som berör alla våra medlemmar.

Gå med idag

Omställningsgruppen

Omställningsgruppen består av vd, affärsområdeschefer, leveransansvariga, säljchefer, bid managers och andra som arbetar med omställningstjänster mot främst ArbetsförmedlingenTSL och TRR. Även andra offentliga organ som köper in omställningstjänster behandlas, bland annat kommuner. Omställningsgruppen gästas ofta av Arbetsförmedlingen men även andra som upphandlar omställningstjänster. Många av frågorna som behandlas på nätverket handlar om upphandling, utveckling av partnerskap med köparna, kvalitet- och uppföljning samt utformning av tjänsteportföljer. Omställningsgruppen är mycket aktiv när det gäller aktiviteter för att förbättra de offentliga upphandlingarna.

Kontaktperson: Fredric Skälstad 

Bemanningsnätverket

Bemanningsnätverket består av leverantörer av kontors- och IT-bemanning till offentlig sektor. Gruppen diskuterar frågor som lagstiftning, leverans, affärs­utveckling och driver aktiviteter för förbättrade upphandlingar. Vid nästan alla nätverksmöten gästar en större intressant offentlig köpare av bemanningstjänster oss. Våra medlemmar som går på nätverken är vd, affärsområdeschefer, bid managers, säljchefer och andra som aktivt arbetar med kunder i offentlig sektor.

Kontaktperson: Fredric Skälstad

Vårdbemanningsnätverket

Vårdbemanningsnätverkets fokus är försäljning, leverans, påverkansarbete och dialog med den del av offentlig sektor som köper vårdbemanning. Nätverket gästas oftast av större köpare av vårdbemanning som är intresserad av utveckling av partnerskap med leverantörer och bransch. Deltagarna i nätverket är aktiva när det gäller att försöka förbättra upphandlingar som ska genomföras. Medlemmar i nätverket är vd, affärsområdeschefer, konsultchefer, säljchefer, bid managers och andra som arbetar med försäljning eller leverans till offentlig sektor.

Kontaktperson: Fredric Skälstad

Arbetsmiljönätverket

Denna grupp fokuserar på arbetsmiljö och syftar till att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och nyheter på arbetsmiljöområdet. Målet är att sprida goda exempel och kunskaper om arbetsmiljöarbete inom branschen och främja på så sätt ett systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Kompetens­företagen, kommer arbetsmiljöexperter från Almega att medverka. Medlemmar i nätverket är HR- eller arbetsmiljöexperter på Kompetens­företagens medlems­företag.

Kontaktperson: Johan Huldt

Kommunikationsnätverket

Kommunikationsnätverket består av kommunikationschefer/kommunikationsansvariga och andra som arbetar med kommunikationsfrågor på medlems­företagen. Målet med nätverket är att gemensamt arbeta för att öka kännedomen om branschen bland annat genom att dela kunskap. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Kompetens­företagen, kan intressanta personer att bjudas in för att inspirera och bredda kompetensen inom området.

Kontaktperson: Cecilia Malmström

Gå med redan idag

Var med i loopen och gå med i ett eller flera av våra nätverk.

Medlemsnätverk

Kryssa i de medlemsnätverk som ni önskar bli medlem i
Samtycke