Hoppa till innehåll

Utvecklingen för kompetensbranschen under 2022 var positiv. Året började med att Q1 uppvisade den bästa noteringen genom tiderna och de kvartal som sedan följde var lika starka. Under Q2 kunde vi konstatera en all time high för rekrytering. Ser man till helåret uppgick omsättningen i Kompetensföretagens 35 största medlemsföretag till 34,8 miljarder kronor. Kompetensföretagens medlemmars totala omsättning under 2022 uppgick till uppskattningsvis 49,9 miljarder
kronor. Detta är en ökning från förra året då den totala omsättningen uppgick till uppskattningsvis 44,1 miljarder.


Antalet årsanställda uppgick till 106 600 personer, vilket är en ökning från fjolårets 102 000. För 2022 noteras alltså en uppgång på 4,6 procent i antalet anställda i branschen, medan rikets totala sysselsättning ökar med 2,7 procent. Det totala antal personer som någon gång under året som passerade genom branschen uppgick under 2022 till personer 211 700 för Kompetensföretagens medlemsföretag. I fjol var motsvarande siffra 190 700.

Under Q2 kunde vi konstatera en all time high för rekrytering


Genom 2022 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet anställda i branschen kan vi bestämma penetrationsgraden till 2 procent. Det finns dock skäl att tro att denna siffra är i underkant då SCB i antalet sysselsatta även innefattar de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.


Liksom de senaste åren präglas omvärlden våren 2023 av osäkerhet. Från tidigare nedgångar vet vi att efterfrågan på konsulter och rekryteringsföretag då minskar samtidigt som efterfrågan på omställningstjänster ökar. Kompetensföretagens medlemmar bidrar på så sätt genom att ta vara på kompetens som frigörs i en del av ekonomin och föra över den till en annan. Oavsett konjunkturläge spelar alltså kompetensbranschen, nu och långsiktigt, en avgörande roll för svensk arbetsmarknad och ekonomi.