Hoppa till innehåll

I år firar vi två jubileer – dels att det är 30 år sedan branschen föddes genom avregleringen av arbetsförmedling, dels att det är 20 år sedan förbundet bildades. Och då ska vi såklart lyfta några av de milstolpar som passerats på vägen. En av dem är att i april 2016 infördes auktorisation för rekryteringsföretag. Auktorisation för bemannings- och omställningsföretag fanns redan sen innan.

Användandet av extern hjälp för kompetensförsörjningen ökar. Många verksamheter har egna, välfungerande HR-avdelningar, men som inte nödvändigtvis har rekrytering som spetskompetens. Att kunna attrahera, hitta, bedöma och bemöta kandidater har aldrig varit viktigare för företagens konkurrenskraft och för en välfungerande offentlig sektor. När konkurrensen om kompetensen hårdnar finns det väldigt litet utrymme för felrekryteringar. Då är det extra viktigt att det finns tydliga rekryteringsprocesser, kvalitetssäkrad kandidathantering och kvalitetsuppföljning. Den tryggheten får man med ett auktoriserat rekryteringsföretag.

Då infördes auktorisation för rekryteringsföretag

Auktorisationen är Kompetensföretagens kvalitetsstämpel, med krav på till exempel kollektivavtal, revisor och försäkringar. Företagen granskas noggrant såväl vid första som alla påföljande ansökningar om auktorisation. Möjligheten att auktorisera sitt företag är ett av de absolut vanligaste skälen till medlemskap i Kompetensföretagen, då man vill visa att man arbetar i en seriös bransch. I en enkät bland de auktoriserade medlemsföretagen svarade 97 procent (!) att de skulle ansöka om auktorisation igen (2021).

Efter att auktorisation för rekryteringsföretag införts, kunde det första företaget godkännas av styrelsen efter rekommendation av nämnden i oktober 2016!