Hoppa till innehåll

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen. En person att uppmärksamma då är Ulla Murman, en kvinnlig pionjär i kompetensbranschen. Hon startade 1953  landets första moderna bemanningsföretag under namnet Stockholms Stenografservice, som senare blev det som idag heter Manpower AB.

Men Ulla Murman fick också  stå inför skranket i domstol, åtalad för olaga arbetsförmedling. Sammanlagt i åtta rättegångar, där hon fälldes sex gånger och friades vid två tillfällen. Detta med anledning av att kompetensbranschens verksamheter var förbjudna i Sverige fram till början av 1990-talet.

Det är svårt att inte anlägga ett genusperspektiv på striden om arbetsförmedlingsmonopolet

Sedan 1930-talet fanns ett offentligt arbetsförmedlingsmonopol. Även uthyrning av personal ansågs vara en form av förbjuden arbetsförmedling. Ändå fanns det flera företag som bedrev bemanningsverksamhet. Viktigast var de skrivbyråer i Stockholm som startades och drevs av företagsamma kvinnor, däribland Ulla Murman.

Genusperspektiv på förbudet

Det är svårt att inte anlägga ett genusperspektiv på striden om arbetsförmedlingsmonopolet. Trots att de fyllde en viktig funktion på arbetsmarknaden accepterades de inte av de manliga maktstrukturer som formade spelreglerna på arbetsmarknaden. I nästan 40 år pågick en juridisk, politisk och facklig kamp om bemanningsföretags rätt att existera.

År 1989 stod Ulla Murman för andra gången åtalad för olaga arbetsförmedling inför Högsta domstolen och fälldes. Dagen efter ringde Justitiedepartementet och bad att få upp en skrivhjälp, trots fällande dom!

Kvinnlig pionjär i kompetensbranschen

Ulla Murman var en av initiativtagarna till den första branschorganisationen inom bemanning och drivande i arbetet för att branschen skulle erkännas som en laglig och seriös del av svensk arbetsmarknad.

Kompetensföretagen fortsätter att driva hennes arbete; att se kompetensbranschen som en seriös aktör inom arbetsmarknaden med bra och trygga arbetsvillkor för den anställde.