Hoppa till innehåll

2018 byter förbundet namn från Bemanningsföretagen till Kompetensföretagen. Branschen har vuxit och förändrats, och namnbytet är viktigt för att spegla att medlemsföretagen står för breda kompetenslösningar för hela arbetsmarknaden.

2019 öppnas möjligheten för branschmedlemskap i Kompetensföretagen.

2022 sker en förändring i Uthyrningslagen som en bieffekt av LAS-reformen. Förändringen innebär att bemanningskonsulter ska erbjudas jobb i kundföretaget efter en viss arbetad tid.

2023 firas både 20- och 30 årsjubileum, då både Kompetensföretagen och bemanningsbranschen står som jubilarer.