Hoppa till innehåll

2008 antog EU Bemanningsdirektivet som dels innehåller regler att bemanningsanställda ska behandlas lika som kundens anställda, dels en uppmaning till medlemsländerna att ta bort hinder för personaluthyrning.

2009 beslutade Bemanningsföretagen om att införa en särskild auktorisation för omställningsföretag med samma villkor som för bemanningsföretag men med tillämpning anpassad till omställningsföretagens kunders och användares behov.

2012 skriver Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF i en rapport till regeringen att det inte längre finns några skäl för a-kassorna att behandla anställda i bemanningsföretag annorlunda än övriga på arbetsmarknaden. A-kassorna ändrar en efter en sina regler och därmed är en 16-årig diskriminering av de bemanningsanställda över.

2013 träder Uthyrningslagen i kraft för arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under dess kontroll och ledning. Lagen innehåller EU:s bemanningsdirektivs likabehandlingsprincip men ingenting görs för att ta bort hinder för personaluthyrning.