Hoppa till innehåll

1996 slog  dåvarande ArbetsmarknadsstyrelsenAMS, fast att anställda i bemanningsföretag inte kunde få a-kassa på samma villkor som andra på arbetsmarknaden. AMS ansåg att den som stod till förfogande för bemanningsföretag inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande, en klart diskriminerande regel.

1997 inrättade dåvarande branschorganisationen SPUR den första auktorisationen för bemanningsföretag. Samma år antog International Labour Organization, ILO, en konvention som erkänner den roll som privat arbetsförmedling och personaluthyrning spelar. Sverige har inte anslutit sig till den konventionen.

2000 träffade Tjänsteföretagen och samtliga LO-förbund kollektivavtal för arbetare. Därmed fick branschen kollektivavtal som täckte en ny stor marknad.

2003 bildades Bemanningsföretagen inom Almega. Bemanningsföretagen övertog SPUR:s roll som branschorganisation och Almega Tjänsteföretagens roll som kollektivavtalsslutande arbetsgivarorganisation.

2004 införde Bemanningsföretagen auktorisation för medlemmarna. Auktorisationsnämnden inrättades med representanter för Bemanningsföretagen, LO, HTF (numera Unionen) och Akademikerförbunden samt ledd av en opartisk ordförande.