Auktorisation för rekryterings­företag

Auktorisationsvillkor

 1. Utöva verksamhet inom Kompetens­företagens områden sedan minst 12 månader.
 2. Följer Kompetens­företagens stadgar. Det betyder att företaget bland annat är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Kompetens­företagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 3. Auktorisation i Kompetens­företagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i svensk juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse* och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 5. Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.**
 6. Tillämpar minst Kompetens­företagens allmänna bestämmelser.
 7. Tecknar Kompetens­företagens ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 8. Följer Kompetens­företagens etiska regler.
 9. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring.
 10. Att minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning.
 11. Synliggör att det är ett auktoriserat medlems­företag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 12. Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

  Tillkommande redogörelse för rekryteringsverksamheten

  Rekryterings­företag ska därutöver bifoga redogörelse för: rekryteringsprocessen med kandidathantering, arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen, organisation och referenser som styrker angiven rekryteringsverksamhet.

  Särskilda villkor för företag inom koncern

 13. För auktorisation krävs att koncern­företag med snarlika/förväxlingsbara namn är bundna av kollektivavtal för det för det avtalsområde inom vilket företaget verkar. Detta gäller företag för vilka anslutning till förbundet kan ske i Kompetens­företagen.
 14. Ett auktoriserat företag får inte bedriva huvuddelen av sin uthyrning genom annat företag i koncernen som är branschmedlem.

*) Vänligen notera att sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver ändra i bolagsordningen så att framgår att bolaget har revisor (gäller även små bolag). Dessutom inkomma med en boksluts­rapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult, alternativt en översiktlig granskning framtagen av invald revisor.

**) Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde.