Hoppa till innehåll

Jubileumsspecial: Fjorton år med auktoriserade omställnings­företag

Auktorisationen för omställningsföretag fyller 14 år! I november 2009 beslutade styrelsen för Bemanningsföretagen, som det då hette, att det var dags. Bakgrunden var att omställning som bransch var under snabb utveckling, vilket lett till att efterfrågan på en kvalitetsstämpel ökat.

Bemanningsföretagen hade redan goda erfarenheter av den auktorisation som infördes för bemanningsbranschen 2004. Auktorisationen för omställningsföretag infördes främst för att öka tryggheten för användare av omställningsföretag och samtidigt säkerställa en hög kvalitet. Bedömningen då var att endast ett av tio omställningsföretag klarade kraven på auktorisering. Från och med första mars 2010 kunde de första företagen auktoriseras.

Det gör omställningsföretag

Omställningsföretag hjälper medarbetare till nytt jobb eller studier. Det kan vara oavsett om det är på grund av arbetsbrist, arbetsskada eller sjukdom. Omställningsföretag kan också erbjuda hjälp till arbetsgivare med rådgivning vid neddragningar och omorganisationer.

Från och med första mars 2010 kunde de första företagen auktoriseras

Många av Kompetensföretagens medlemmar jobbar med omställning inom Arbetsförmedlingens system Rusta och matcha 2. För att bli leverantörer till Rusta och matcha 2 måste man uppfylla Arbetsförmedlingens kriterier. Ersättningsmodellen bygger på en låg grundersättning med högre ersättning när man levererar resultat. Som resultat räknas att den arbetssökande kommer i varaktigt jobb eller utbildning. Varannan deltagare har övergått till arbete eller påbörjar en utbildning 90 dagar efter avslutad tjänst!

Du hittar alla auktoriserade omställningsföretag företag på Trygga kompetensen.