Hoppa till innehåll

Vartannat år tar Kompetensföretagen reda på hur medlemsföretagens medarbetare – konsulterna – ser på sina jobb. Till exempel hur de trivs, om de utvecklas, om de tror att jobbet som konsult kommer att leda till andra jobb. Det vi ser i årets undersökning är att konsultjobbet, precis som vi brukar säga, är en bra arbetslivserfarenhet. På många sätt. Man kan bland annat tydlig se att bemanningsbranschen skapar insteg och framsteg på arbetsmarknaden. 

Tre av fyra  rekommenderar jobbet som konsult

Som vi redan skrivit om trivs konsulterna med sina jobb till en grad att de rekommenderar andra att prova. En undersökning bland övriga sysselsatta  på arbetsmarknaden  ger samma resultat.  Bland konsulterna svarar tre av fyra att de rekommenderar jobbet som konsult, och lika många är nöjda med arbetsuppgifterna. Åtta av tio känner att de är uppskattade av kollegorna och kundföretaget.  

Bemanningsbranschen skapar insteg och framsteg på arbetsmarknaden 

För hälften av de som deltog i undersökningen var konsultrollen ett sätt att få jobb. Tydligast visar undersökningen att det gäller unga och utrikesfödda. Eftersom dessa grupper ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden – att bli sedda av arbetsgivarna – stärker de som konsulter sina möjligheter för fler jobb. När man har haft ett jobb så är det enklare att längre fram få ett nytt – antingen hos ett bemanningsföretag eller hos en annan arbetsgivare. 

Åtta av tio känner att de är uppskattade av kollegorna och kundföretaget

Jobbet som konsult är bra för utvecklingen på andra sätt, då det ger möjlighet att prova olika yrken eller roller. Många av konsulterna har också svarat att det var orsaken till att prova på jobbet som konsult, eller så ville de helt enkelt kompetensutvecklas. Femton procent, alltså närmare 500 personer, hade förlorat jobbet under coronakrisen och fick sen jobb som konsult. 

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Med bemanningsbranschen föddes en modern HR-lösning som fått större betydelse när fler och betydligt mer oförutsägbara parametrar än väder och säsong påverkar arbetskraftsbehovet. På en alltmer snabbrörlig arbetsmarknad skapar, utvecklar och bevarar bemanningsbranschen arbetstillfällen under de trygga anställningsformer som tillämpas i Sverige. Sex av tio i konsultundersökningen tror också att jobbet kommer att leda till andra jobb i framtiden. I bemanningsbranschen finns alltså vägen till arbetsmarknaden, möjligheterna att utvecklas och prova nya jobb och arbetsplatser. Att befinna sig i bemanningsbranschen är att befinna sig i kärnan av arbetsmarknadens ekosystem.  

Sex av tio i konsultundersökningen tror också att jobbet kommer att leda till andra jobb i framtiden

Korta fakta ur undersökningen

En attraktiv bransch … 
– Var femte  sökte sig till konsultyrket för att de  ville prova olika arbetsplatser eller få ett bättre eller mer intressant jobb  
– För fyra av tio utrikesfödda var det ett sätt att få jobb 
– Var fjärde konsult hade varit arbetssökande, och var tredje kom från en tillsvidareanställning 
– Var fjärde sökte jobbet för att utveckla sin kompetens   
– Femton procent hade förlorat jobbet under coronakrisen och fick jobb som konsult 

… med nöjda medarbetare 
– Tre av fyra skulle rekommendera jobbet till andra 
– Tre av fyra är nöjda med sina arbetsuppgifter 
– Tre av fyra upplever arbetet som meningsfullt  
– Fyra av fem känner sig uppskattade av kollegor och kundföretag 
Fakta om undersökningen 
Demoskop  genomförde undersökningen  mellan 1 mars – 11 april. Totalt gjordes 3 211 intervjuer med  hjälp av webbenkäter till konsulter  som jobbar för Kompetensföretagens medlemsföretag.