Hoppa till innehåll
Kupad hand håller i liten jordglob

Social Impact Report

Att möta efterfrågan på personal och kompetens har aldrig varit viktigare eller mer angeläget. Kompetens­branschens internationella medlems­organisation, World Employment Confederation, har författat rapporten Social Impact Report 2022. Den granskar omfattning, identifierar innovativa tillvägagångssätt och skapar en färdplan för framtida framsteg för kompetensförsörjning. Rapporten utgår ifrån ett globalt perspektiv. 

Kompetensbrist i alla sektorer
Omfattningen av problematiken med kompetensförsörjningen kan verka överväldigande. Antalet lediga jobb fortsatte att öka under 2022, och globalt upplever de flesta arbetsgivare kompetensförsörjningsproblem. Rekryteringsutmaningarna är särskilt tydliga inom vissa sektorer som sjukvård, bygg, tillverkning, logistik och IT. Flera faktorer spelar in; effekter av pandemin, demografi, brist på gränsöverskridande rörlighet, bristande matchning och ekonomisk inaktivitet. I vissa länder finns post–pandemiska arbetsmarknadsutmaningar som har förvärrats av införda restriktioner på bemanningstjänster. 

Utmaningarna med kompetensförsörjning måste utvärderas inom ramen för tillväxt och andra prioriterade områden. God rekrytering och effektiva bemanningsrutiner är en drivkraft för bland annat produktivitet, sammanhållning och arbetsplatskultur En god kompetensförsörjning kan även bidra till att uppnå ILO:s agenda för goda anställningsvillkor och FN:s Mål för hållbar utveckling (SDG) – särskilt de som är kopplade till hälsa och välbefinnande, jämlikhet och ekonomisk tillväxt. 

Sju områden där kompetens­branschen stöttar kompetensförsörjningen
Fokus måste ligga på att identifiera praktiska lösningar på kompetensförsörjningsproblemen. Kompetenssektorn hjälper närmare 60 miljoner individer till jobb varje år, och ligger i framkant när det gäller att leverera praktiska lösningar kompetensutmaningarna. Framför allt på dessa sju områden visar branschen vägen:

Framtida framsteg kräver beslutsamma och snabba kollektiva åtgärder
WEC rekommenderar arbetsgivare världen över att investera i rekrytering och långsiktig planering för kompetensförsörjning, och att forma partnerskap med externa arbetsmarknadsleverantörer. Beslutsfattare i Europa och i övriga världen bör prioritera långsiktiga, nationella strategier för kompetensförsörjning. Fokus för strategierna bör ligga på effektiv karriärs­utveckling, samarbete mellan offentliga och privata leverantörer, och ett regelverk som möjliggör synergi med offentliga politikområden som utbildning, kompetensförsörjning, social trygghet  och sysselsättning. 

Nyheten är en översättning ur Social Impact Report, World Employment Confederation. Texten i sitt original hittar du nedan.

FLER DELAR UR SOCIAL IMPACT REPORT